FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

       Har du en idé som kan utveckla Vindelälven? Kolla om den passar in i vår strategi.

Söker du kanske inspiration till ett projekt, kolla på listan över projekt som har beviljats stöd från europeiska havs- och fiskerifonden.

Intresserad på mer än bara havs- och fiskerifonden. Här hittar du projektbanker eller förteckningar över projekt som beviljats stöd genom alla fondernas program.

 

Två ansökningar prioriterades under lagmötet 2018-01-10,  Laxracet 2.0 samt Beståndsspecifik förvaltning av Ume/Vindelälvens lax och öring

 

Projekt "Beståndsspecifik förvaltning av Ume/Vindelälvens lax och öring: ekologisk status och övergripande förvaltningsplan" ska arbeta med en förvaltningsplan för området. 

Projektet ”LAXRACET 2.0 - Lax i levande älvar” är en åtgärd inom forskningsprojektet Laxracet 2.0 för att väcka intresse och engagemang hos boende längs älvdalen, och därmed öka kunskapen om laxens biologiska, rekreationella, och socioekonomiska, värde. Projektet kommer via Naturskolan att rikta sig mot femteklassare i älvdalens alla kommuner. Därigenom kommer barn som växer upp längs hela älvdalen att få kunskaper om laxens liv och livsmiljö samtidigt som de får lära sig om ekologi i ett större perspektiv, till grund för en framtida, hållbar utveckling av natur- och kulturlandskapet.


En ansökning prioriterades under lagmötet 2017-11-14, projekt Fiskedestination Laisdalen. 

Målet med projektet är att dalgångens fiske ska bli mer tillgängligt genom att en hemsida skapas med information som gäster efterfrågar, vägar och parkeringar rustas upp, stigar röjs och skyltas upp samt att vindskydd, eldstäder och utedass placeras på strategiska platser.

21 november, 2017

P4 – västerbotten. I fält med projektet Retrout med Rune Sjöström, Stig Westbergh och Daniel Holmqvist.

2:34:45 in i sändningen börjar klippet.

24 augusti, 2017Vid ett extrainsatt möte 2017-05-31 kunde projektet se Vindelälven godkännas efter det varit på remiss.  Se Vindelälven – en förstudie som syftar till att lägga grunden till vad som behövs för att öka tillgängligheten till älven såväl fysiskt som digitalt. 


 8 juni, 2017