FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

                        Har du en idé som kan utveckla Vindelälven? Hör av dig till oss

Fram till sjunde augusti kommer kansliet i Vindeln vara obemannat på grund av semester. Vi kollar mejlen sporadiskt och finns vid behov på telefon.


6 juli, 2017

Ammarnäsprojektet, tillgänglighet Akkastjärn fick ett godkänt beslut från jordbruksverket 2017-07-05


6 juli, 2017

Vid ett extrainsatt möte 2017-05-31 kunde projektet se Vindelälven godkännas efter det varit på remiss.  Se Vindelälven – en förstudie som syftar till att lägga grunden till vad som behövs för att öka tillgängligheten till älven såväl fysiskt som digitalt. 


 8 juni, 2017


Vid styrelsemötet 17e maj godkändes projekt Sik. Ett projekt där Salteriet Byviken AB kommer köpa in maskiner för att utveckla utbudet av sik.

22 maj, 2017