Fiskeområde Vindelälven

Beslutade och pågående projekt

Projekt som prioriterats av Fiskeområdet och beviljats av Jordbruksverket.

1.    Driftstöd Leaderområde Vindelälven 2016-2017

2.    Samordning Fiske 2016-2018

3.    Retrout

4.    Förvaltning Fiske

Mer information om respektive projekt finns i flikarna under denna.

Prioriterade projekt

Projekt som prioriterats av Fiskeområdet men inte ännu handlagts av Jordbruksverket.

1.    Tillgänglighet Akkastjärn