Fiskeområde Vindelälven

Pågående projekt

Fram till denna tidpunkt har det till Fiskeområde Vindelälven inkommit följande ansökningar om projekt.

1.    Driftstöd Leaderområde Vindelälven 2016-2017

2.    Samordning Fiske 2016-2018

3.    Retrout

4.    Förvaltning FVO:n

Alla har prioriterats av styrelsen och gått vidare till Jordbruksverket för beslut.

       

De projekt som handlagt klart av Jordbruksverket och fått startbeslut redovisas i underflikarna till denna sida