FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Årsstämmoprotokoll

Protokoll årsstämma 2019

Protokoll årsstämma 2018

Protokoll årsstämma 2017

Protokoll årsstämma 2016