Fiskeområde Vindelälven

Om oss

Föreningen

Föreningen Vindelälvens Fiskeområde bildades den 20 augusti 2015. I stadgarna sägs att föreningens ändamål är att i Vindelälven och Umeälvens nedre del förbättra fiskeförvaltningen med mera fisk till nytta och nöje för ortsbor och besökare. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.

Föreningen skall uppfylla riktlinjerna enligt ansökt Leader-strategi samt följa det som framgår av Leaderområdets startbeslut från Jordbruksverket.


Kansli

Vårt kansli är beläget i Vindelns kommunhus på Kommunalhusvägen 11 i Vindeln. Det är normalt bemannat med en verksamhetsledare. Vi delar på kontorsutrymme med Biosfärsområde Vindelälven-Jutatdahka som också kan bistå med information och rådgivning.


Verksamhetsledare

Stig Westbergh

070-5267114

stig.westbergh@vindeln.se


Vice verksamhetsledare

Christian Tegenfeldt

073-0556227

christian.tegenfeldt@vindeln.se