Fiskeområde Vindelälven

Om oss

Nyheter

20 april höll föreningen sin första årsstämma. Eftersom verksamheten så nyligt startat och man förlängt det första räkenskapsåret finns ingen årsberättelse. Inga förändringar av styrelsens sammansättning var föreslagna och den tidigare interimistiska styrelsen är nu vald för det kommande verksamhetsåret.


Föreningen

Föreningen Vindelälvens Fiskeområde bildades den 20 augusti 2015. I stadgarna sägs att föreningens ändamål är att i Vindelälven och Umeälvens nedre del förbättra fiskeförvaltningen med mera fisk till nytta och nöje för ortsbor och besökare. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.

Föreningen skall uppfylla riktlinjerna enligt ansökt Leader-strategi samt följa det som framgår av Leaderområdets startbeslut från Jordbruksverket.

Vid bildandet av föreningen valdes en interimistisk styrelse som kommer att vara verksam fram till första ordinarie föreningsstämma i april 2016. Fram till dess skall en valberedning ha tagit fram förslag på personer som skall ingå i en ordinarie styrelse.


Kansli

Vårt kansli är beläget i Vindelns kommunhus på Kommunalhusvägen 11 i Vindeln. Det är normalt bemannat med en verksamhetsledare. Vi delar på kontorsutrymme med Biosfärsområde Vindelälven-Jutatdahka som också kan bistå med information och rådgivning.


Verksamhetsledare

Stig Westbergh

070-5267114

stig.westbergh@vindeln.se