FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

       Har du en idé som kan utveckla Vindelälven? Kolla om den passar in i vår strategi.

Söker du kanske inspiration till ett projekt, kolla på listan över projekt som har beviljats stöd från europeiska havs- och fiskerifonden.

Intresserad på mer än bara havs- och fiskerifonden. Här hittar du projektbanker eller förteckningar över projekt som beviljats stöd genom alla fondernas program.

LAG-möte 5e september

Nästa styrelsemöte sker 20180905 på Brännlands Wärdshus. Det kommer finnas två projekt inne för beslut under mötet.


 

Regional Leaderträff i Lycksele 12-13 juni

Leader Lappland 2020 och Fiskeområde Vindelälven inbjuder till regionalträff 12-13 juni.

Vi diskuterar framtiden och låter oss inspireras både av projekt under pågående projektperiod och externa talare med olika perspektiv på lokalt ledd utveckling.

Läs mer om detta hos Leader lappland 2020 


Föreningen fiskeområde Vindelälven hade årsstämma 2018-04-12


Två ansökningar prioriterades under lagmötet 2018-01-10,  Laxracet 2.0 samt Beståndsspecifik förvaltning av Ume/Vindelälvens lax och öring

Projekt "Beståndsspecifik förvaltning av Ume/Vindelälvens lax och öring: ekologisk status och övergripande förvaltningsplan" ska arbeta med en förvaltningsplan för området. 

Projektet ”LAXRACET 2.0 - Lax i levande älvar” är en åtgärd inom forskningsprojektet Laxracet 2.0 för att väcka intresse och engagemang hos boende längs älvdalen, och därmed öka kunskapen om laxens biologiska, rekreationella, och socioekonomiska, värde. Projektet kommer via Naturskolan att rikta sig mot femteklassare i älvdalens alla kommuner. Därigenom kommer barn som växer upp längs hela älvdalen att få kunskaper om laxens liv och livsmiljö samtidigt som de får lära sig om ekologi i ett större perspektiv, till grund för en framtida, hållbar utveckling av natur- och kulturlandskapet.


En ansökning prioriterades under lagmötet 2017-11-14, projekt Fiskedestination Laisdalen. 

Målet med projektet är att dalgångens fiske ska bli mer tillgängligt genom att en hemsida skapas med information som gäster efterfrågar, vägar och parkeringar rustas upp, stigar röjs och skyltas upp samt att vindskydd, eldstäder och utedass placeras på strategiska platser.

21 november, 2017


P4 – västerbotten. I fält med projektet Retrout med Rune Sjöström, Stig Westbergh och Daniel Holmqvist.

2:34:45 in i sändningen börjar klippet.

24 augusti, 2017