FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: Driftsstöd Leaderområde Vindelälven 2016-2017  

Projektägare: Fiskeområde Vindelälven                                    Projektbudget: 1 251 654 kr 

Syfte och mål med projektet

Att utifrån Utvecklingsstrategin arbeta med lokalt ledd utveckling i Fiskeområde Vindelälven. Projektet ska driva kansli- och LAG-verksamhet. Projektet syftar också till att sprida information om områdets existens och möjlighet att söka projektmedel.

  Projektet består av att administrera, besluta, mobilisera och stötta projektsökande vid ansökning, genomförande och slutrapportering av projekt. Projektet omfattar utgifter för leaderkontor, LAG, mobiliseringsinsatser och andra 

Kontakt projektledare:

Stig Westbergh

stig.westbergh@vindeln.se

tel. 0705267114

 

Delrapport 1                                            

Ännu ingen delrapport inlämnad.