FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Beslutade och pågående projekt

Projekt som prioriterats av Fiskeområdet och beviljats av Jordbruksverket.

  1. Driftstöd Leaderområde Vindelälven 2016-2017
  2.  Samordning Fiske 2016-2018
  3. Retrout
  4. Förvaltning Fiske
  5. Tillgänglighet Akkastjärn

Mer information om respektive projekt finns i flikarna under denna.

Prioriterade projekt

Projekt som prioriterats av Fiskeområdet men inte ännu handlagts av Jordbruksverket.

  1. Projekt sik.
  2. Se Vindelälven. En förstudie för att kunna gå vidare med att synliggöra och göra Ume-Vindelälven mer tillgänglig för besökande.
  3. Fiskedestination Laisdalen. Ett projekt som syftar till ökad tillgänglighet längs Laisälvens dalgång.

Ännu ej prioriterade projekt

Projektansökningar som ännu ej är fullständiga och ej behandlade av fiskeområdet.

  1. Laxracet 2.0. En viktig del i projektet är att väcka intresse och engagemang hos boende längs älvdalen och därmed öka kunskapen om laxens biologiska, rekreationella och socioekonomiska värde. Projektet är riktat mot främst två målgrupper, fiskerättsägare och skolbarn.
  2. Fisketurism Vindeln